Welkom

Van harte welkom op de website van Stichting De Bergrede

Wat leuk, dat u onze website komt bezoeken! Naast allerlei zakelijke informatie over de ANBI, het beleidsplan en de statuten, vindt u hier ook meer informatie over de activiteiten van de afgelopen jaren. We vinden het fijn om één en ander met u te delen, zodat u meer inzicht krijgt in de achtergrond van Landgut Engelsbach.

Als Stichting De Bergrede zijn we nauw betrokken bij het reilen en zeilen op Landgut Engelsbach. Het is prachtig, om met elkaar na te denken over de geestelijke invulling van het thema ‘Relatie met God… en relatie met mensen’.  Iedere zomer belichten we een ander aspect van Gods Woord. Met elkaar gaan we aan de slag om het recreatieprogramma voor te bereiden. Naast Bijbelstudies, samenkomsten en sing-ins is er ook veel ruimte voor sportieve activiteiten, zowel voor de kinderen, jeugd als
(jong-)volwassenen. Gewoon, op een ongedwongen manier bezig zijn met ons geloof. Iedereen is vrij om aan de programma’s deel te nemen. Buiten het zomerseizoen zijn er zendings- en evangelisatieactiviteiten in de plaatsen rondom Engelsbach.

We wensen u van harte Gods zegen toe. Het is ons verlangen, dat u steeds meer leert over de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van Zijn onmetelijke liefde!

Bestuur Stichting De Bergrede