Activiteiten 2009

Doelstelling stichting

De relatie tussen God en mensen en de relatie met God en met mensen verdiepen, door middel van zending en evangelisatie.

jaarverslag2009-1

Algemeen

Het is altijd spannend om als nieuw bestuur het eerste jaar in te gaan. Ook al weten we dat er een mooi thema is voor een prachtig vakantie- en conferentiepark, toch blijft het afwachten hoe één en ander zal verlopen. Het is boven verwachting gegaan! We voelen ons geweldig gezegend door God, zowel voor het werk op Landgut Engelsbach van Cor en Evelien Jansen, als voor het ondersteunende werk dat we als bestuur van Stichting De Bergrede mochten verrichten. We hebben invulling kunnen geven aan het doel van de stichting door het opzetten van recreatieprogramma’s, Bijbelstudies en avondsluitingen. Daarnaast is in nabijgelegen dorpen en steden geëvangeliseerd. Verder hebben we andere instellingen met andere doelen kunnen ondersteunen en faciliteren.

Concreet

  • Tijdens de opening van Landgut Engelsbach verzorgden we een sing-in. Hierbij was een opkomst van 125 mensen uit allerlei verschillende gemeentes. Na de dienst was er een maaltijd en vele gasten hadden salades meegenomen. Mensen uit de verschillende kerken spraken sinds vele jaren weer eens met elkaar;
  • jaarverslag2009-2Tijdens de mei-, zomer- en herfstvakantie boden we een recreatieprogramma aan op Landgut Engelsbach voor alle leeftijden, hierin zaten o.a. ook Bijbelstudies en avondsluitingen;
  • In september zijn we gestart met een Bijbelstudiegroep voor 16+ en daarnaast hebben we een aantal jeugdavonden georganiseerd;
  • Ook hebben we in september een scoutinggroep opgericht ‘De Leinalichters’. Door het programma heen kunnen we de kinderen bereiken met het evangelie;
  • In Friedrichroda hebben we geholpen bij een evangelisatieactie in de nieuwbouwwijk;
  • Cor mocht voorgaan in de kerk van de Methodisten;
  • We hebben veel tijd gestoken in het leggen van contacten met mensen uit drie plaatselijke kerken.

Afsluitend

Er is veel gebeurd in dit eerste jaar. Als bestuur zijn we dankbaar dat we hebben kunnen doen, waarvoor Stichting De Bergrede in het leven geroepen is. We zien met vertrouwen het tweede seizoen tegemoet.

jaarverslag2009-3