Activiteiten 2010

Doelstelling stichting

De relatie tussen God en mensen en de relatie met God en met mensen verdiepen, door middel van zending en evangelisatie.

Algemeen

In het tweede jaar is er duidelijk een opwaartse lijn in de uitwerking van de doelstelling van de stichting te zien. De activiteiten vonden allemaal plaats rondom Landgut Engelsbach in voormalig Oost-Duitsland. Aangezien dit een communistisch land geweest is, zijn er maar weinig christenen en moet de dominee heel veel alleen doen. Landgut Engelsbach had vooral een ondersteunende taak voor de plaatselijke kerken en gemeentes. Tijdens de vakantieperiodes organiseerden we als Stichting weer allerlei recreatieprogramma’s.

jaarverslag2010-1

Concreet

 • Wekelijkse Bijbelstudie voor jongeren van 16+;
 • Voortzetting van de scoutinggroep ‘De Leinalichters’;
 • Organiseren van jeugdavonden;
 • Organiseren van drie jeugdweekenden;
 • Sing-in bijeenkomsten;
 • Preken in plaatselijke kerken;
 • Evangelisatieacties in Friedrichroda in samenwerking met de plaatselijke kerk;
 • Het geven van catechisatie;
 • Oprichting van de CVJM Rennsteig (Christlicher Verein Junger Menschen);
 • Organiseren van recreatieprogramma’s voor de Nederlandse vakantiegasten. Zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen waren er dagelijks activiteiten. Te denken valt aan: Bijbelstudies, avondsluitingen, excursies, sport en spel;
 • Verzorgen van zondagse samenkomsten.

jaarverslag2010-2

Afsluitend

We zijn opnieuw dankbaar voor een seizoen, waarin we Gods grootheid mochten ervaren. Hij geeft richting aan dit werk. Door Hem worden we bemoedigd om door te gaan. Cor en Evelien Jansen hebben dit jaar heel duidelijk mogen uitreiken naar de mensen in hun omgeving. Er lijkt meer openheid te komen. We zijn erg blij met de contacten, die er gelegd zijn met jongeren door middel van de CVJM. We sluiten dit jaar met dank in ons hart af.

jaarverslag2010-3