Activiteiten 2012

Doelstelling stichting

De relatie tussen God en mensen en de relatie met God en met mensen verdiepen, door middel van zending en evangelisatie.

jaarverslag2012-1

Algemeen

Het werk dat Cor en Evelien Jansen in Duitsland doen, wordt steeds meer gewaardeerd. De mensen leren hen beter kennen en participeren meer in activiteiten, wanneer zij gevraagd worden om mee te helpen. Er zijn weinig christenen en daardoor komt het werk vaak op de schouders van een kleine groep mensen terecht. Dit komt vooral door het voormalige communistische regime. Inwoners moesten in het verleden doen wat er gezegd werd en vooral niet zelf nadenken of iets ondernemen. Dit in tegenstelling tot Nederlanders, die altijd openstaan voor nieuwe dingen. Hoewel het uitvoerende werk vooral bij Cor en Evelien in en  rondom Landgut Engelsbach ligt, zijn we als bestuur heel dankbaar dat wij hen met gebed en advies kunnen ondersteunen en zodoende deel hebben aan het werk dat in Duitsland gedaan wordt.

We zijn erg blij dat het dit jaar mogelijk was om de pastorale hulp in de zomervakantie uit te breiden. Drie echtparen hebben ieder twee weken als vrijwilligers een luisterend oor geboden aan mensen, die daar behoefte aan hadden. Juist in vakanties lopen echtparen, gezinnen of jongeren tegen problemen aan. Door de zomerdrukte hadden Cor en Evelien hier onvoldoende tijd voor. Het was fijn om deze extra hulp te kunnen bieden; veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid.

jaarverslag2012-2

Landgut Engelsbach is buitengewoon geschikt voor schoolreizen. Dit jaar is gestart met een programma voor de middelbare schooljeugd uit Nederland. Onder het thema: ‘Vrijheid’ wordt er stilgestaan bij diverse momenten uit de geschiedenis, waarin vrijheid zeker geen algemeen goed was. Onderdelen van het programma zijn o.a. Luther, Tweede Wereldoorlog (bezoek Buchenwald) en het leven onder het regime van de DDR. Serieuze momenten worden afgewisseld met sport en ontspanning. Het onderwerp geeft veel openingen om over het geloof te praten. Cor en Evelien zijn heel enthousiast over dit programma en willen het in de toekomst meer onder de aandacht van de Nederlandse scholen brengen.

jaarverslag2012-3

Concreet

 • De kontakten met de verschillende groeperingen/instellingen, die zich bezighouden met geestelijke toerusting en evangelisatie, zoals de Evangelische Allianz, Christusdienst, kerken en gemeentes in de omgeving breiden nog steeds uit. Cor en Evelien zetten zich met raad en daad in;
 • Kontakten met de Gideons (Bijbelverspreiding);
 • Voortzetting van het diaconale project met kerken/gemeentes uit Nederland om een gratis vakantie te realiseren voor mensen die geen geld hebben;
 • Groei van de CVJM Rennsteig (Christlicher Verein Junger Mensen);
 • Scoutinggroep ‘Leinalichters’ voor de jongere kinderen (7-13 jaar);
 • Elke twee weken jeugdavonden voor de tieners;
 • Wekelijkse Bijbelstudiegroep voor de oudere jeugd met een gezamenlijke maaltijd en muziek maken, waarna diverse Bijbelse onderwerpen ter sprake komen;
 • Nieuwe initiatieven: volleybaltoernooien. Een sportdag voor de jeugd uit de omgeving van Schmalkalden en Friedrichroda;
 • Organiseren van een aantal jeugdweekenden, drie in Engelsbach en één in Schmalkalden;
 • Organiseren en het samen met de jeugd voorbereiden van speciale jeugddiensten;
 • Verzorging van het programma ‘Vrijheid’ voor een middelbare school uit Nederland;
 • Vanwege het succes van het afgelopen jaar, is er opnieuw een schildersweek georganiseerd, nu rond Pasen. Het thema was: ‘Sprekende symbolen’. Deze week was speciaal voor mensen uit de eigen omgeving. Tijdens het schilderen ontstonden mooie gesprekken;
 • In de zomervakantie was er een uitgebreid jaarverslag2012-4recreatieprogramma met als thema: ‘Wandelen’. Een prachtig onderwerp wat uitnodigde tot diepe gesprekken. Opnieuw waren er programma’s met Bijbelstudies, avondsluitingen (met kampvuur!), sing-ins, excursies, sport en spel. Voor iedere leeftijdscategorie was er iets;
 • Verzorgen van zondagse samenkomsten;
 • Uitbreiding van pastorale hulp tijdens de zomervakantie;
 • Organiseren van een speciale ‘Lutherweek’ aan het einde van het zomerseizoen;
 • Het aantal gasten dat Kerst en Oud en Nieuw komt vieren op Landgut Engelsbach neemt toe. Dit jaar waren er ook programma’s voor deze periode. Er werd met elkaar stilgestaan bij het afgelopen jaar en vooruitgezien naar het nieuwe jaar. Het was een gezegende tijd.

Afsluitend

Opnieuw een jaar, waarin we veel zegen ervaren hebben. Nog steeds breiden de werkzaamheden zich uit. Cor en Evelien borrelen van ideeën, wat tot uiting komt in de nieuwe dingen, die zij oppakken of organiseren. Met name op het gebied van de scholen in Nederland ligt nog een heel terrein open. We hopen dit als bestuur in de toekomst verder op te pakken en uit te werken. Een prachtige gelegenheid om jongeren in contact te brengen met echte Vrijheid! We zijn verheugd dat de contacten met de mensen uit de omgeving van Engelsbach toenemen, waardoor meer en meer Gods liefde gedeeld kan worden. Met een dankbaar hart sluiten we dit jaar af.

jaarverslag2012-5