Activiteiten 2013

Doelstelling stichting

De relatie tussen God en mensen en de relatie met God en met mensen verdiepen, door middel van zending en evangelisatie.

jaarverslag2013-1
Algemeen

Terugkijkend op 2013 zijn we heel dankbaar voor alle zegen, die we ook dit jaar hebben ontvangen. Dit geldt zowel voor het werk van Cor en Evelien Jansen in Duitsland als voor alle ontwikkelingen binnen het bestuur. Er zijn een paar nieuwe leden bijgekomen, waardoor taken beter verdeeld kunnen worden. Het gaat met name om de geestelijke ondersteuning van het werk in Thüringen, het recreatiewerk in de zomer, het uitbreiden van de schoolprogramma’s en het benaderen van scholen.
Het is bijzonder om met elkaar na te denken over programma’s, samen te bidden voor allerlei zaken of heel specifiek voor bepaalde personen. Het is mooi om op deze manierjaarverslag2013-2 mee te mogen bouwen aan Gods koninkrijk.

Dit jaar is gestart met het opknappen van bungalow 1. Al het oude materiaal is eruit gehaald en een complete nieuwe indeling is ervoor in de plaats gekomen. Hoewel de buitenkant nog niet helemaal klaar is, kon de bungalow in het zomerseizoen wel verhuurd worden. Het is heel bijzonder hoe de Heer ook bij dit karwei steeds liet zien, dat Hij wist wat en wie er allemaal nodig waren. Vrijwilligers, die kwamen om te klussen, maar die tegelijkertijd zelf ook enorm gezegend en opgebouwd werden in hun geloof door de contacten met  elkaar. God is zo groot!

Een verheugende ontwikkeling was de komst van Gert en Anneke Veenstra met hun kinderen. Zij zijn in september 2013 geëmigreerd naar Engelsbach. Dit was echt een gebedsverhoring voor Cor en Evelien, maar ook voor het bestuur van de stichting. Gert en Anneke gaan helpen met het zendingswerk in Duitsland. Daarnaast zullen zij ook andere taken op zich nemen en ondersteunend bezig zijn voor Landgut Engelsbach. We hopen op een hele goede, gezegende samenwerking met hen. Welkom!

Eind 2013 is er vanuit het bestuur een extra gebedsgroep voor speciale gebedsnoden gestart. Cor en Evelien geven aan, wanneer en voor welke personen of onderwerpen zij graag ondersteunend gebed willen hebben. Nog diezelfde dag proberen we de achterban te informeren, door hun een e-mail te sturen, waarna we met elkaar bepaalde personen of zaken voor Gods troon kunnen brengen.

In verband met vernieuwde regels voor de ANBI-aanvraag voor 2014 moesten er allerlei zaken geregeld worden. Stichting De Bergrede heeft nu een eigen website: www.debergrede.eu. Eén en ander vergde veel tijd en energie van Cor en Evelien en van het bestuur.

jaarverslag2013-3

Concreet

 • Contacten met gelovigen in Duitsland zijn nog verder uitgebreid. Het is een groot verlangen van Cor en Evelien om meer gemeenschap onder gelovigen te ervaren. Duitsers praten niet zo snel over persoonlijke zaken, de gesprekken gaan vaak over het werk of de kinderen. Aan het einde van 2013 zijn afspraken gemaakt om vanaf half januari 2014 te starten met samenkomsten op zondagmiddag met als doel verdieping van het geloof;
 • Bezoeken van gemeenteavonden door Evelien en Anneke;
 • Bidden voor Thüringen/Duitsland tijdens gebedsdienst in Erfurt door Cor en Gert. Ook bezoeken van een wekelijkse gebedsgroep op maandagochtend door Cor;
 • Presentatie Landgut Engelsbach op de landelijke gemeentedag in Jena van de Lutherse Kerk uit Thüringen en Saksen. Veel mensen gesproken en bijzondere ontmoetingen gehad;
 • Contacten met Gideons (Bijbelverspreiders). Op veel scholen mochten Bijbels verspreid worden. Jongeren hebben aandachtig geluisterd naar getuigenissen;
 • Scoutinggroep ‘Leinalichters’ werkt steeds vaker met twee groepen, waardoor de programma’s meer op de leeftijd van de kinderen afgestemd kunnen worden. Cor heeft Outdoor erste Hilfe behaald (een EHBO-diploma gespecialiseerd voor situaties op afgelegen locaties). Hij mag nu ook met de scouts de natuur in;
 • Jeugdavonden voor tieners, 11-14 jaar, Rock Solid;

jaarverslag2013-4

 • Organiseren van volleybaltoernooien;
 • Organiseren van een schildersweek in de meivakantie;
 • Verzorgen van het programma ‘Vrijheid’ voor een middelbare school uit Nederland;
 • Organiseren van recreatieprogramma’s voor alle leeftijden in de zomervakantie met als thema ‘Uitstappen’. Soms is het nodig dat we stappen doen, om verder te komen in ons geloofsleven. Voordat Petrus op het water kon lopen, moest hij wel eerst uit de boot stappen. Aan de hand van Bijbelstudies, sing-ins, avondsluitingen, mannen- en vrouwenavonden is dit thema uitgewerkt. Daarnaast waren er ook excursies en sportieve uitdagingen;
 • Verzorgen van zondagse samenkomsten;
 • Bieden van pastorale hulp aan mensen, die dit nodig hadden;
 • Als vrijwilligersteam wekelijks tijd nemen om te bidden voor de gasten;
 • Organiseren van een speciale ‘Lutherweek’ aan het einde van het zomerseizoen;
 • Verzorgen van een uitgebreider programma rond Kerst en Oud en Nieuw voor de vakantiegasten. Er was tijd ingeruimd voor ontmoeting en bezinning, maar ook voor een uitgebreid buffet met tussendoor activiteiten op oudejaarsavond. Het aantal gasten in deze periode neemt nog altijd toe;
 • Met elkaar nagedacht over de viering van het vijfjarig bestaan van Landgut Engelsbach in 2014. Er komt een uitgebreider programma voor alle vakantieweken om zoveel mogelijk gasten hierbij te betrekken. Het thema wordt: ‘Zie de Rots!’

jaarverslag2013-5

Afsluitend

Er is dankbaarheid in ons hart voor alles wat we hebben mogen doen dit jaar. De contacten tussen Cor en Evelien en het bestuur zijn intensiever geworden, waardoor het draagvlak breder en sterker geworden is. Samen met hen verheugen we ons over Gods werk in Thüringen. Het is ons gebed dat het Licht dat vanuit Landgut Engelsbach verspreid wordt, steeds meer jongeren en volwassenen gaat bereiken, waardoor harten opengaan voor het evangelie van Jezus Christus. Het is harde grond, maar Gods Geest is aan het werk.

Als bestuur zijn we ook dankbaar voor de vele vrijwilligers, die ieder op hun eigen manier bijgedragen hebben aan het werk op Landgut Engelsbach. Zonder hen zou het niet mogelijk geweest zijn.