Activiteiten 2014

Doelstelling stichting

De relatie tussen God en mensen en de relatie met God en met mensen verdiepen, door middel van zending en evangelisatie.

image

Algemeen

Het jaar 2014 stond in het teken van het vijfjarig bestaan van Landgut Engelsbach. Met name in de zomer is hier extra aandacht aan besteed. Zo waren er tijdens de vakantieperiode iedere morgen Bijbelstudies en diverse programma’s voor de kinderen. Voor de tieners en jongeren waren er ’s avonds allerlei activiteiten. Het thema:  ‘Zie de Rots!’ is op verschillende manieren uitgewerkt. Het was zeer verrijkend om dit samen met de gasten te overdenken. De Heer Jezus is De Rots en de basis van het werk dat op Engelsbach verricht wordt. We zijn dankbaar dat we dit met elkaar mochten beleven.

Om het jubileum een feestelijk tintje te geven, was er één keer in de veertien dagen op vrijdag een feestmiddag en -avond voor en met de gasten. Gezelligheid ’s middags met spelletjes en lekkere taarten, ’s avonds een Bonte Avond met inbreng van gasten. We hebben bijzondere en mooie momenten gehad.

Landgut Engelsbach wordt steeds bekender in Duitsland. Zo komen er meer verschillende groepen, zoals de Vergadering van Gelovigen en een groep van de Christliche Verein Junge Menschen (CVJM) uit Plauen. Deze groep bestaat uit een vijftal kerken. Verder mocht Engelsbach  diaconale hulp verlenen aan een groep kinderen uit de Oekraïne, toen de bus waarmee zij onderweg naar Parijs waren, kapot gegaan was. Verder is er onderdak verleend aan Motorrijders, Pelgrims die de Via Roma bewandelden en aan een groep mensen met een verstandelijke beperking. In de zomer is een groep van de Young Continentals te gast geweest.

De integratie in Duitsland zien we ook terug in de contacten met de kerken. Er ontstond afgelopen jaar meer samenwerking met de kerk in Altenbergen. Eens per maand waren er gemeenschappelijke diensten, waarin verdieping van het geloof en gemeenschap met gelovigen centraal stond. Er komen steeds meer openingen voor Cor en Evelien, zij ervaren dit als zeer zegenrijk.

Een andere grote zegen was de beslissing  van Martin de kok om, na een keuze voor de Heer Jezus vorig jaar, nu ook Jezus te willen volgen in zijn leven. Op 7 december 2014 heeft hij zich laten dopen.

Het bestuur van Stichting De Bergrede heeft samen met Cor en Evelien het intensieve werk rondom de website kunnen afronden. Landgut Engelsbach heeft de ANBI-verklaring gekregen, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Op deze site vindt u alle informatie over de Stichting (www.debergrede.eu). Verder is er weer veel werk verricht door vrijwilligers aan bungalow 1 en in de tuinen. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Ook de verbouwing van de grote woning op het terrein is afgerond.

Het bestuur van de Stichting heeft dit jaar zeven keer vergaderd, daarnaast waren er nog diverse contacten over dagelijkse dingen en ontwikkelingen. Er is zes keer een officiële gebedsbrief uitgegaan en een paar oproepen tot gebed bij bijzondere zaken. Vanuit Landgut Engelsbach is twee keer een nieuwsbrief verstuurd.

2014 IMG_0563

Concreet

 •  Contacten met gelovigen in Duitsland zijn toegenomen. Sinds januari zijn er regelmatig bijeenkomsten op de zondagmiddag met tijd voor aanbidding, een Bijbelse boodschap, gebed en ontmoeting tijdens een maaltijd. In mei is er ook een samenkomst georganiseerd in de kerk van Altenbergen. Na de zomerperiode is besloten om  voortaan één keer per maand in Altenbergen een Gottesdienst Neuer Form te houden. Een mooie ontwikkeling ;
 • Op de Regelschule in Gotha (school waar Marla heengaat) mochten er wekelijks lessen over het christelijke geloof gegeven worden. Dit werd gedaan aan de hand van een handpoppenspel over het boek van Max Lucado: ‘Du bist einmalig’. Een geweldige kans! Het project is afgesloten met een optreden door de kinderen. Deze lessen mogen ook in het nieuwe schooljaar gegeven worden;
 • Cor neemt deel aan een interkerkelijke gebedsgroep. Er zijn initiatieven voor een 7 x 24 uur gebedshuis. Het is een verlangen van Cor dat hier een mannenbeweging uit voortkomt, zodat het voorbeeld van een biddende vader weer terugkomt in het kerkelijk gemeenteleven. Cor heeft zitting genomen in een stuurgroep hierover;
 • Tijdens de bijeenkomst van een groep gelovigen uit Plauen heeft Cor gesproken over ‘Identiteit in Christus’. Dit was zeer zegenrijk, zowel voor hem als voor de groep;
 • Contacten met Frauenkreis: Evelien mocht een inleiding verzorgen, dit was een positieve ontmoeting, zij is gevraagd nog eens te komen;
 • Gideons Bijbelverspreiding: Cor heeft opnieuw hieraan deelgenomen.  Voor de jeugd 16+ is de speciale Jeansbijbel verspreid;
 • Rock Solid, jeugdgroep voor 11-14 jaar. Dit is een zeer trouwe groep met een gezellige sfeer, die één keer in de veertien dagen samenkomt. Onderwerpen als de Namen van God, de Rots en basisbegrippen van het christelijk geloof zijn behandeld. De jongeren hebben met Pasen meegelopen met de ‘Jugendkreuzweg”. Dit is een wandeling langs verschillende stations, waarbij stilgestaan wordt bij de lijdensgeschiedenis van Jezus;
 • Bijbelstudiegroep 15-18 jaar. Een leuke, gezellige en positieve groep, die actief meewerkt. Met elkaar naar de jeugddienst in Erfurt en naar een jeugdweekend geweest. Activiteiten met ruimte voor inhoud, gesprekken en sfeer. De jeugd wordt een vriendenkring, ook buiten de school. Betrokken bij andere groepsleden (anorexia en overlijden van een vader);
 • Wesley Scouts: bijeenkomst met andere scouts gehad, zijn samen op kamp geweest in Jena. Ook is het scoutingwerk gepresenteerd op de Kerkdagen. Cor trekt steeds vaker met de groep de natuur in;
 • In de meivakantie is er een schildersweek geweest, waar zowel Nederlandse gasten als inwoners van Duitsland aan deelnamen;
 • Opnieuw is het programma ‘Vrijheid’ verzorgd voor een middelbare school uit Nederland;
 • Verlenen van diaconale hulp aan groep kinderen uit de Oekraïne na pech;
 • Organiseren van Bijbelstudies en recreatieprogramma in de zomervakantie. Het thema: ‘Zie de Rots!’ is uitgewerkt. Dit jaar waren de Bijbelstudies en kinderprogramma’s ’s morgens, wat echtparen de mogelijkheid bood om samen de studies te volgen. Dit is als zeer positief ervaren, zowel door organisatie als door gasten.  De persoon van de Heer Jezus stond centraal in deze studies, wat een waardevolle verdieping gaf;
 • Viering van het vijfjarig bestaan van Landgut Engelsbach samen met de gasten;
 • Verzorgen van jeugd- en jongerenavonden tijdens de zomer;
 • Organiseren van een optreden van de Young Continentals;
 • Verzorgen van zondagse samenkomsten;
 • Bieden van pastorale hulp aan mensen, die dit nodig hadden;
 • Op voorstel van gasten twee gebedswandelingen rond Engelsbach gemaakt. Mooi, dat gasten zich bij het werk betrokken voelen;
 • Als vrijwilligersteam wekelijks de tijd nemen om voor gasten te bidden;
 • Organiseren van een speciale ‘Lutherweek’ aan het einde van het zomerseizoen;
 • Met Kerst en Oud & Nieuw weer veel gasten kunnen dienen met een tijd van bezinning, ontmoeting en een Silvesterbuffet.

2014 IMG_1664

Afsluitend

Er is bijzonder veel gebeurd in het afgelopen jaar, waar we heel dankbaar voor zijn. Met name de contacten in de Duitse kerken zijn toegenomen. Cor en Evelien hebben een hart voor de Duitse bevolking en het is hun verlangen, om vanuit de bestaande kerken te bouwen. De ontwikkeling met de kerk in Altenbergen past hier helemaal bij. Dit is een mooie bemoediging voor hen en voor ons.

Een ander dankpunt is het aantal zomergasten. Nog nooit zijn er zoveel geweest, alle bungalows waren vol en ook voor 2015 zijn er al boekingen gedaan. Ook waren er opnieuw vele vrijwilligers, die het werk mogelijk maakten. Daarvoor dank!

IMG_0290 compri