Activiteiten 2015

 

Doelstelling stichting

De relatie tussen God en mensen en de relatie met God en mensen verdiepen door middel van zending en evangelisatie.

Algemeen

Het jaar 2015 was een bewogen jaar. Europa had (en heeft nog steeds) te maken met grote stromen vluchtelingen. Ook Landgut Engelsbach heeft een paar maanden asielzoekers afkomstig uit onder andere Syrië en Afghanistan gehuisvest. Mede door deze ontwikkelingen zijn er plannen en gedachten ontstaan om wellicht in de toekomst meer concretere hulp te gaan bieden in de directe omgeving. Eén  en ander staat nog in de kinderschoenen, maar er worden wel allerlei mogelijkheden onderzocht.

Mensen dienen staat vooral in het werk van de stichting centraal. Dit uit zich in: Persoonlijke gesprekken, practische ondersteuning, het organiseren van programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samenwerking en faciliteren van kerken, gemeentes en andere christelijke organisaties en families.

 • In de zomermaanden geldt dit vooral voor de vakantiegangers uit Nederland. Het thema was dit jaar ‘Ontmoeting’. Het was een mooie zomer met veel nieuwe contacten. De vele vrijwilligers die meehielpen bij het recreatieprogramma en in de service was voor ons een rijke zegen. Ook met Kerst en met name met Oud en Nieuw vonden veel Nederlanders de weg naar Engelsbach om daar met elkaar de jaarwisseling te vieren.

Samen oud en nieuw voorbereiden

 • Het hele jaar door hebben we veel verschillende groepen mogen ontvangen: allerlei kerken en gemeentes, de Diakonie met mensen die een verstandelijke beperking hebben, het voorbereidingsteam van Zeltstadt, een internationale jongerengroep uit de Evangelisch Lutherse Kerk, verschillende familieweekenden en natuurlijk de enkele echtparen en families die enkele dagen te gast waren in Engelsbach. Met de ene groep heb je wat meer contact dan met de andere groep, maar het was goed. We kijken dankbaar terug op al die ontmoetingen.
 • De ontwikkelingen binnen de kerk van Altenbergen verliepen helaas niet zo als we hadden verwacht. We hebben daarom samen met de dominee besloten om de Familiengottesdienst in plaats van in Altenbergen in 2016 in Finsterbergen verder voort te zetten. Het doel van deze diensten is om meer jongere mensen in de kerk te krijgen. Toen we het werk in dit gedeelte van Duitsland begonnen zaten er alleen maar mensen boven de 60 jaar in de kerk. De Familiegottesdienst wordt ondersteund door de jeugd van de CJVM (christelijke vereniging van jonge mensen)

Jugendband

 • Het lokale kinder-, tiener- en jongerenwerk mochten we ook dit jaar weer handen en voeten geven. Fijn om te ervaren dat er zoveel mensen hieraan meehelpen, zowel oud als jong. Dit is ook iets wat belangrijk is, mensen stimuleren in het uitoefenen van hun talenten.

RockSolid avond

Het bestuur van de Stichting heeft dit jaar zeven keer officieel vergaderd. Tussendoor zijn er aanvullende besprekingen geweest over allerlei ontwikkelingen op Landgut Engelsbach. Ook is er vanuit het bestuur aan teambuilding gewerkt. In augustus is er een nieuw gezin op het terrein komen wonen ter ondersteuning van het werk en activiteiten. Er zijn acht officiële gebedsbrieven uitgegaan en enkele brieven met een acute gebedsnood.

In Duitsland hebben we een zelfstandig nieuwe rechtspersoon opgericht, met ook de Duitse Anbi status: Christliches Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach gGmbH.

Het doel van deze gGmbH ligt in het verlengde van de doelstelling van stichting de Bergrede, maar valt onder het Duitse recht. De stichting en deze gGmbH zullen in de toekomst nauw samenwerken, om zo de mensen in deze omgeving te dienen.

Alle activiteiten van 2015 even op een rijtje

 • De contacten met CVJM (Christliche Verein Junge Menschen) zijn intensiever geworden. De Gottesdienst Neuer Form/Familiengottesdienst is uitgebreid en werd wekelijks gehouden;
 • Elke week is er een bidstond voor de kerk en de omgeving;
 • Er zijn twee huiskringen voor volwassenen gestart;
 • Elke twee weken is er een tienerprogramma, Rock Solid, voor 11-14 jarigen;
 • Elke week treft de jeugd van 15-18 jaar zich. Zij behandelen het boekje van Wilkin van der Kamp: ‘Wer bist du in Christus’;
 • De jeugd heeft een eigen band en die wordt regelmatig gevraagd om mee te helpen in kerkdiensten en andere evenementen;
 • Met Pasen hebben we de ‘Jugendkreuzweg’ mee helpen organiseren. Dit is een oecumenische activiteit met het thema: ‘Wat heeft Jezus voor ons gedaan?’ Ook de jeugdgroep was hierin actief aanwezig;
 • Er zijn jeugdavonden georganiseerd, waar een goede opkomst was;
 • In augustus was er een jeugdweekend met jonge leiders uit de Evangelisch Lutherse Kerk. Deze kwamen over de hele wereld vandaan. Een zeer leerzaam weekend voor de Duitse jeugd;
 • De scoutinggroep ‘Wesley Scouts’ heeft elke maand een opkomst. Voorop staat het feit dat het christelijke scoutingwerk is, er is dus altijd een link naar het Woord van God;
 • Aan het begin van het jaar heeft Landgut Engelsbach onderdak verleend aan een groep van 60 asielzoekers, dit is goed verlopen. Deze asielzoekers hadden een intensieve begeleiding nodig, met het invullen van formulieren en het begeleiden naar sociale instanties. De stichting heeft samen met de diakonie dit ondersteunende werk gedaan;
 • Zowel in februari, juni als aan het einde van het jaar zijn er teambuildingsdagen geweest;
 • In de meivakantie was er, zoals alle jaren, weer een schildersweek. Dit keer onder leiding van Bernard Bos. Opnieuw een inspirerende week, waar zowel mensen uit Duitsland als uit Nederland aan deelnamen;
 • In de meivakantie is een groep jongeren uit Epe actief bezig geweest op het terrein. Hun doel was deels vrijwilligerswerk, deels een stukje bezinning. Het was een mooie week met een programma over identiteit: ‘Wie ben ik in Christus?’;
 • Opnieuw is het programma ‘Vrijheid’ verzorgd voor een middelbare school uit Nederland;
 • Het thema deze zomer was: ‘Ontmoeting’. Aan de hand van voorbeelden van ontmoetingen uit de Bijbel werd dit thema uitgewerkt;
  • Verzorgen van zondagse samenkomsten;
  • Organiseren van sing-ins;
  • Verzorgen van jeugd- en jongerenavonden tijdens de zomer;
  • Het houden van gebedswandelingen rondom Engelsbach;
  • Organiseren van een concert van de groep Dimensions Music (voorheen Young Continentals);
  • Bieden van pastorale hulp aan mensen die dit nodig hadden;
  • Als vrijwilligers bij elkaar komen om te bidden voor mensen;
 • Tijdens de herfstvakantie is er een vrijwilligersweek geweest. Bouw- en schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd. En tussen het werk door zijn er mooie gesprekken geweest;
 • De Evangelisch Lutherse Kerk heeft een bezinningsdag gehad op Landgut Engelsbach, voor alle kerkoudsten uit de classis, totaal 100 mensen;
 • Contacten met allerlei organisaties in de omgeving nemen toe. Onderzocht wordt hoe men met elkaar meer gestalte kan geven aan het Evangelie van Jezus Christus in de directe omgeving.

 

Afsluitend

Het was opnieuw een jaar waarin veel gebeurd is. Naast een grote zegen in de vorm van de vele gasten, waren er ook minder mooie momenten, doordat samenwerking tussen verschillende personen niet tot stand kwam. We zijn ons bewust dat we Hem heel erg hard nodig hebben, om dit werk te kunnen doen, we hebben het afgelopen jaar ook gemerkt hoe kwetsbaar we zijn. Het is ons gebed dat we met elkaar groeien in het kennen van Hem, zodat we Zijn stem meer en meer leren verstaan en we de weg zien, die Hij wil dat we gaan.