Activiteiten 2016

De doelstelling van de stichting is de relatie tussen God en mensen en de relatie met God en mensen te verdiepen door middel van zending en evangelisatie.

Wij zijn niet de enige die zich hiermee bezighouden, daarom is het goed om de handen in een te slaan en samen het werk te doen. Sinds enkele jaren werken we nauw samen met onder anderen CVJM-Thüringen e.V. en met het christliches Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach gGmbH, die beiden ook een ANBI erkenning hebben (in Duitsland heet dat, dat ze „gemeinnutzig“ zijn).

We zijn nu bijna 10 jaar aan het werk in Oost-Duitsland.

Mensen dienen staat vooral in het werk van de stichting centraal. Dit uit zich in: Persoonlijke gesprekken, practische ondersteuning, het organiseren van programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samenwerking en faciliteren van kerken, gemeentes en andere christelijke organisaties en families.


In de zomermaanden zijn we vooral bezig met Nederlandse gasten. Het thema voor dit jaar was “Deel je leven”. Een passend thema bij het werk van de stichting. Wat hebben wij het goed, wat geeft God ons veel en wat een vreugde geeft het om dit met anderen te delen. Dit gaat natuurlijk niet alleen om geld, maar ook om aandacht, liefde, practische hulp en openheid.

Het was een weer mooie zomer met veel nieuwe contacten, veel hulp van vrijwilligers die meehielpen bij het recreatieprogramma en in de service.

 

In de afgelopen jaren hebben we steeds meer de nood leren zien en leren kennen, die hier in het oosten heerst. En deze nood raakt ons, graag zouden we deze nood verzachten. De mensen helpen uit hun eenzaamheid te komen, de mensen weer het gevoel te geven dat ze waardevol zijn. De mensen een plek bieden waar ze altijd welkom zijn, waar een luisterend oor is, waar hulp geboden wordt, op z’n Duits een “Ort der Begegnung”.

Uit deze bewogenheid is een project onstaan, waar we het afgelopen jaar actief mee bezig zijn geweest. Mogelijkheden onderzocht, nieuwe contacten gelegd, ideeen verzameld en dit alles samengevat in een businesplan. Hiermee zijn we naar de bank geweest en hiermee zijn we op zoek gegaan naar partners. We zitten nog middenin de voorbereidingen van dit project, maar het ziet er veelbelovend uit. Steun is toegezegd door alle kerken en gemeentes in Friedrichroda en ook door de burgerlijke gemeente. We verwachten er veel van, maar soms moeten we geduld hebben. U zult hier nog meer van horen.

Ook dit jaar mochten we weer inhoud geven aan kinder- en jeugdprogramma’s.

Elke donderdagmiddag is er Kindertijd, waarbij we actief meehielpen. Elke twee weken is er voor de tieners een Rock Solidavond, met veel aktie en plezier. Elke week treft de jeugd zich voor bijbelstudie, waarbij we over een thema spreken en daarnaast muziek maken. Ook het scoutingwerk ging verder, eenmaal per maand was er een opkomst, waarbij de kinderen gingen pionieren, vuurtje stoken, eten koken, speurtochten liepen. Al met al weer mooie activiteiten die we voor de kinderen en jeugd mochten organiseren.

Ook voor de ouderen mochten we ons inzetten. Wekelijks troffen we ons met een aantal volwassenen voor bijbelstudie, we hebben meegeholpen bij kerkdiensten. In de zomervakantie hebben we in Finsterbergen de kerkdiensten verzorgd. Dimensions (een jongerenkoor uit NL) heeft tijdens hun Europatour een optreden gegeven in Friedrichroda.

                   

Het bestuur van de Stichting heeft dit jaar acht keer officieel vergaderd. Ook is er vanuit het bestuur aan teambuilding gewerkt. Er zijn vier officiële gebedsbrieven uitgegaan.

Bij alle activiteiten hadden we gelukkig veel ondersteuning van vrijwilligers.

Het afgelopen jaar was vooral een jaar waarin we nieuwe mogelijkheden hebben mogen ontdekken om dienend bezig te zijn. Dit kost veel tijd en inspanning, maar is vooral ook heel mooi. Het zien dat wat je voorhebt met enthousiastme ontvangen wordt.

We danken God, want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Rom.11,36)

Alle activiteiten van 2016 op een rijtje

 • Nauwe samenwerking met CVJM-Thüringen, CVJM-Rennsteig en christliches Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach;
 • In januari de Allianz Gebetswoche meegeholpen te organiseren;
 • Projectplan “Ort der Begegnung” gestart;
 • Elke week is er een bidstond voor de kerk en de omgeving;
 • Het houden van gebedswandelingen rondom Engelsbach;
 • Elke week een huiskring geleid;
 • Elke twee weken is er een tienerprogramma, Rock Solid, voor 11-14 jarigen;
 • De scoutinggroep ‘Wesley Scouts’ heeft elke maand een opkomst. Voorop staat het feit dat het christelijke scoutingwerk is, er is dus altijd een link naar het Woord van God;
 • Elke week is er een kindertijd in Finsterbergen (6-10 jarigen);
 • Elke week treft de jeugd van 14-18 jaar zich. Zij behandelen het boekje van Wilkin van der Kamp: ‘Wer bist du in Christus’;
 • De jeugd heeft een eigen band en die wordt regelmatig gevraagd om mee te helpen in kerkdiensten en andere evenementen;
 • Met Pasen hebben we de ‘Jugendkreuzweg’ mee helpen organiseren. Dit is een oecumenische activiteit met het thema: ‘Wat heeft Jezus voor ons gedaan?’ Ook de jeugdgroep was hierin actief aanwezig;
 • Er zijn jeugdavonden georganiseerd, waar een goede opkomst was;
 • Zowel in februari en juni zijn er teambuildingsdagen geweest;
 • In de meivakantie was er, zoals alle jaren, weer een schildersweek. Dit keer onder leiding van Bernard Bos. Opnieuw een inspirerende week, waar zowel mensen uit Duitsland als uit Nederland aan deelnamen;
 • In november is er een groep mannan uit NL actief bezig geweest op het terrein. Hun doel was deels vrijwilligerswerk, deels een stukje bezinning. Het waren mooie dagen, met goede gesprekken; Opnieuw is het programma ‘Vrijheid’ verzorgd voor een middelbare school uit Nederland;
 • Het thema deze zomer was: ‘Deel je leven’;
 • Organiseren van sing-ins;
 • Tijdens de zomervakantie de Duitse kerkdiensten verzorgd;
 • Verzorgen van jeugd- en jongerenavonden tijdens de zomer;
 • Bieden van pastorale hulp aan mensen die dit nodig hadden;
 • Organiseren van een concert van de groep Dimensions Music (voorheen Young Continentals);
 • HIS Generation weekend ondersteund (jongerenweekend in NL)
 • Conferentie van “Miteinander für Europa” bezocht
 • Anne Marie uitgezonden naar Zuid-Afrika, zij mag daar jongeren begeleiden bij JmeO in Muizenberg