Activiteiten 2017

2017 – 500 jaar reformatie

Rom. 1:16-17 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.

De doelstelling van de stichting is de relatie tussen God en mensen en de relatie met God en mensen te verdiepen door middel van zending en evangelisatie.
Wij zijn niet de enige die zich hiermee bezighouden, daarom is het goed om de handen in een te slaan en samen het werk te doen. Sinds enkele jaren werken we nauw samen met onder anderen CVJM-Thüringen e.V. en met het christliches Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach gGmbH, die beiden ook een ANBI erkenning hebben (in Duitsland heet dat, dat ze „gemeinnutzig“ zijn).

We zijn nu bijna 10 jaar aan het werk in Oost-Duitsland.
Mensen dienen staat vooral in het werk van de stichting centraal. Dit uit zich in: Persoonlijke gesprekken, practische ondersteuning, het organiseren van programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samenwerking en faciliteren van kerken, gemeentes en andere christelijke organisaties en families.

In de zomermaanden zijn we vooral bezig met Nederlandse gasten. Het thema voor dit jaar was “kleurrijk”. God heeft iedereen zo verschillend geschapen en dat maakt de mensheid zo mooi. Daarnaast heeft God ons zo geschapen, dat we elkaar nodig hebben. Er is niemand die alles kan en er is niemand die niets kan. Door onze kleur in te zetten spiegelen we Gods veelkleurigheid uit in de wereld.
Als activiteit hebben we samen een wandkleed geknoopt. Iedereen had een bolletje wol meegenomen en zo kon iedereen zijn/haar kleur in het wandkleed verwerken.
Dit kleed lag in het restaurant en als je zin had kon je gaan knopen en het was tevens een prima gelegenheid om met andere gasten te praten. Eén van de doelstellingen van de Stichting, relatie met mensen.

Zo gezellig bij elkaar zitten lijkt zo gewoon, maar is in Oost-Duitsland zeker niet gewoon. Er zijn zoveel mensen die alleen zijn, die zich niet meer waardevol voelen, afgeschreven zijn door de maatschappij. Mensen die nog zoveel kunnen, mensen waar we van kunnen leren, mensen die we graag willen helpen. Helpen om ze weer een doel te geven in het leven, ze motiveren om zich in te zetten voor hun medemensen. Stichting Present is hier een mooi voorbeeld van in Nederland. En met onze Nederlandse wortels willen we proberen ook een “Presentgroep” op te zetten in Oost-Duitsland. Hiervoor hebben we veel onderzoek gedaan, contacten gelegd, mensen gezocht die hierbij willen helpen. Zo zijn we in contact gekomen met een groep in Hamburg “Tatkräftig – Hände für Hamburg”. Een vereniging die voort is gekomen uit Present Nederland. We zijn nu in overleg met hen of we op franchisebasis een nieuwe vereniging kunnen starten.
Deze vrijwilligersorganisatie zal deel uit gaan maken van het ontmoetingscentrum, waar we ook nog steeds actief mee bezig zijn om die te starten. Helaas gaat het allemaal iets langzamer als gehoopt, maar we hebben een lange adem en we weten waarvoor we het doen en daarom zetten we door.

Ook dit jaar mochten we weer inhoud geven aan kinder- en jeugdprogramma’s.
Elke donderdagmiddag is er Kindertijd, waarbij we actief meehielpen. Elke twee weken is er voor de tieners een Rock Solidavond, met veel aktie en plezier. Elke week treft de jeugd zich voor bijbelstudie, waarbij we over een thema spreken en daarnaast muziek maken. Ook het scoutingwerk ging verder, eenmaal per maand was er een opkomst, waarbij de kinderen gingen pionieren, vuurtje stoken, eten koken, speurtochten liepen. Al met al weer mooie activiteiten die we voor de kinderen en jeugd mochten organiseren.

Ook voor de ouderen mochten we ons inzetten. Wekelijks troffen we ons met een aantal volwassenen voor bijbelstudie, we hebben meegeholpen bij kerkdiensten. In de zomervakantie hebben we in Finsterbergen de kerkdiensten verzorgd. Dimensions (een jongerenkoor uit NL) heeft tijdens hun Europatour een optreden gegeven in Friedrichroda.

Het bestuur van de Stichting heeft dit jaar zes keer officieel vergaderd, en daarnaast is het bestuur een weekend in Engelsbach geweest om met elkaar naar te denken over de visie van de stichting en de toekomstplannen /-activiteiten. Een productief weekend die we elk jaar willen gaan houden. Er zijn vier officiële gebedsbrieven uitgegaan.
Bij alle activiteiten hadden we gelukkig veel ondersteuning van vrijwilligers.

Dit jaar zijn we vooral verder gegaan met de plannen die in 2016 zijn ontstaan en die we dit jaar verder zijn gaan uitwerken. Het plaatje wordt steeds duidelijker en ons hart gaat steeds harder kloppen voor de mensen in Oost-Duitsland.

Alle activiteiten van 2017 op een rijtje

 • Nauwe samenwerking met CVJM-Thüringen, CVJM-Rennsteig en christliches Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach en ICK gUG ig ;
 • In januari de Allianz Gebetswoche meegeholpen te organiseren;
 • Elke week is er een bidstond voor de kerk en de omgeving;
 • Elke week een huiskring geleid;
 • Elke twee weken is er een tienerprogramma, Rock Solid, voor 11-14 jarigen;
 • De scoutinggroep ‘Wesley Scouts’ heeft elke maand een opkomst. Voorop staat het feit dat het christelijke scoutingwerk is, er is dus altijd een link naar het Woord van God;
 • Elke week is er een kindertijd in Finsterbergen (6-10 jarigen);
 • Elke week treft de jeugd van 14-18 jaar zich. Zij behandelen het boekje van Wilkin van der Kamp: ‘Wer bist du in Christus’;
 • De jeugd heeft een eigen band en die wordt regelmatig gevraagd om mee te helpen in kerkdiensten en andere evenementen;
 • Met Pasen hebben we de ‘Jugendkreuzweg’ mee helpen organiseren. Dit is een oecumenische activiteit met het thema: ‘Wat heeft Jezus voor ons gedaan?’ Ook de jeugdgroep was hierin actief aanwezig;
 • Er zijn jeugdavonden georganiseerd, waar een goede opkomst was
 • Zowel in februari en juni zijn er teambuildingsdagen geweest;
 • In de meivakantie was er, zoals alle jaren, weer een schildersweek. Dit keer onder leiding van Bernard Bos. Opnieuw een inspirerende week, waar zowel mensen uit Duitsland als uit Nederland aan deelnamen;
 • In november is er een groep mannan uit NL actief bezig geweest op het terrein. Hun doel was deels vrijwilligerswerk, deels een stukje bezinning. Het waren mooie dagen, met goede gesprekken; Opnieuw is het programma ‘Vrijheid’ verzorgd voor een middelbare school uit Nederland;
 • Het thema deze zomer was: ‘Deel je leven’;
 • Organiseren van sing-ins;
 • Tijdens de zomervakantie de Duitse kerkdiensten verzorgd;
 • Verzorgen van jeugd- en jongerenavonden tijdens de zomer;
 • Bieden van pastorale hulp aan mensen die dit nodig hadden;
 • Organiseren van een concert van de groep Dimensions Music (voorheen Young Continentals);
 • HIS Generation weekend ondersteund (jongerenweekend in NL)
 • Conferentie van “Miteinander für Europa” bezocht
 • Anne Marie uitgezonden naar Zuid-Afrika, zij mag daar jongeren begeleiden bij JmeO in Muizenberg