Activiteiten 2021

Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen met God, positieve en/of negatieve ervaringen. We kennen daarnaast ook veel verhalen uit de bijbel waar we God aan het werk zien. En dan kennen we ook nog wel verhalen van andere mensen, over wat ze met God beleefd hebben. Verhalen die via de televisie, internet, krant, kerk/gemeente of door overlevering tot ons komen. En vervolgens heeft iedereen ook zo zijn eigen verwachtingen van God. En als we dit allemaal samenvoegen dan komen we uit bij Efeziërs 3:18:

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’

Alweer het tweede jaar dat corona ons bezig hielt en we niet zo samen konden komen, zoals we graag zouden willen. Maar hoe dan ook, de activiteiten die we in 2020 hebben opgestart konden worden voortgezet. Wat een troost om te weten dat God erbij is en dat er niets gebeurt buiten Zijn wil om. Hef je hoofd omhoog en verwacht het van de Heer.

Al sinds meerder jaren worden er in Nederland weekenden georganiseerd voor jongeren onder de naam HIS Generation (HIS staat voor Hope Impact en Salvation). Dit initiatief is ontstaan op Landgut Engelsbach. Het contact en de verdieping die de jongeren ervoeren wensten ze zich ook in Nederland. In 2021 is HIS Generation officieel onderdeel geworden van Stichting de Bergrede. Ze organiseren evenementen voor, door en met jongeren die meer willen weten over het geloof en daarin willen groeien. Ze willen jongeren stimuleren hun relatie met God en met elkaar te verdiepen. In oktober hebben ze een fantastisch weekend beleeft in Friesland, onder het thema: God, gaan we links of rechts?

default

Het christliches Glaubens- und Freizeitzentrum gGmbH heeft begin 2021 de activiteiten van Landgut Engelsbach KG overgenomen. Dit betekent dat alles, zowel de activiteiten als de verhuur van de vakantiehuisje, onder de naam van het Glaubenszentrum plaats vinden. Het Glaubenszentrum heeft in Duitsland een Anbi erkenning en heeft dus het algemene nut voor ogen, op z’n Duits ‘Gemeinnützig’.

Stichting de Bergrede en het Glaubenszentrum hebben dezelfde doelstelling en werken daarom nauw samen.

We zijn alweer meer dan 10 jaar aan het werk in Oost-Duitsland.

Mensen dienen staat vooral in het werk van de stichting centraal. Dit uit zich in: Persoonlijke gesprekken, practische ondersteuning, het organiseren van programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samenwerking en faciliteren van kerken, gemeentes en andere christelijke organisaties en families.

In de zomermaanden ontvangen we vooral Nederlandse gasten. Dit jaar kwamen de eerste gasten eind juli en toen ging, ivm corona, de grens voor de NL-toeristen dicht. Gelukkig hadden de meeste gasten voor twee weken geboekt en hebben we twee bijzondere weken met elkaar mogen beleven, met gesprekken, bijbelstudies, excursies en andere activiteiten.  De programma’s vonden bijna allemaal buiten plaats en we kregen het weer dat we daarvoor nodig hadden 😊.   


En in november hebben een aantal mannen uit Nederland enkele dagen een intensieve tijd mogen beleven op Landgut Engelsbach. Een weekend waarin ze samen bezig zijn op geestelijk en lichamelijk gebied. Onder het thema “als God voor ons is….”, zijn ze dit jaar in gesprek gekomen en aan de slag gegaan. Want het concept van het praktisch bezig zijn en tussendoor de tijd hebben voor een gesprek met z´n tweeën of in groepsverband doet goed.

Als Glaubenszentrum Engelsbach zijn we verdergegaan met de programma’s die we in 2020 hebben doorgevoerd en/of hebben opgezet voor de mensen uit de regio. Het onlinebijbelgesprek is verder gevoerd als bijbelgesprek, zo troffen we ons elke dinsdagavond eerst met de vrouwen en daarna met de mannen en af en toe gezamenlijk. We hebben het evangelie van Johannes met elkaar besproken.

Van het Thüringer Wald kan je nooit genoeg krijgen, elk jaargetijde is weer anders. Dus hebben we de wekelijkse wandelingen, zolang het mocht, doorgezet.

Ook het programma voor de jeugd, RockSolid, kon verder doorgevoerd worden. Soms online en soms fysiek.

In september hebben we een nieuwe start gemaakt met het scoutingwerk en zijn gestart met een welpengroep voor kinderen uit de klassen 4 tot 8. Aangezien alles buiten plaats vindt, hebben we onze schouders eronder gezet en zijn begonnen. We mochten ons verheugen over zowel nieuwe leiding als over nieuwe kinderen. En zo konden we in december de eerste groep kinderen installeren en daar zijn we enorm dankbaar voor.

Als Glaubenszentrum zijn we bezig om de status “Familienferienstätte” te krijgen. Dat houdt in dat we dan een park zijn voor families, met als doel deze families, door middel van programma’s, te sterken, zowel geestelijk als persoonlijk en dat het hele jaar door. In Duitsland hoort gezinsrecreatie samen met gezinsbegeleiding/-educatie tot de preventieve hulpmiddelen die openstaan voor alle gezinnen.

Deze coronatijd gebruiken we om de vakantiehuisjes op Landgut Engelsbach te renoveren en het park in te richten voor bovenstaande doelgroep.

Aangezien we al maandenlang de vakantiehuisjes niet mogen verhuren aan toeristen, bieden we als overbrugging een thuis aan voor mensen uit Roemenië en België, die tijdelijk in Thüringen werk gevonden hebben. En zo voorziet God in alles wat we nodig hebben.

Alle activiteiten van 2021 op een rijtje

 • HIS Generation weekend
 • Overname van Landgut Engelsbach KG
 • Nauwe samenwerking met CVJM-Thüringen en CVJM-Rennsteig e.V.
 • wekelijkse bijbelgesprekken;
 • wekelijkse wandelingen in de omgeving met een korte meditatie;
 • Elke twee weken is er een tienerprogramma, Rock Solid, voor 11-14-jarigen, deels present en deels online;
 • Het thema deze zomer was: ‘Met mijn God’;
 • Mannenweekend onder het thema: ‘als God voor ons is …’;
 • Bieden van pastorale hulp aan mensen die dit nodig hadden;
 • Onderzoek naar een ontmoetingsplek om eenzaamheid te bestrijden;
 • Scoutinggroep VCP ‘am Gottlob” nieuwstart.