Ondersteunen

Het is altijd mooi, om te bedenken dat God wil samenwerken met mensen. Ook Paulus was zich hiervan al bewust, toen hij 1 Kor. 3 schreef. Daar zegt hij in vers 9: “Want Gods medearbeiders zijn wij”. Hij geeft aan dat de één plant, de ander begiet, maar dat het God is die de groei geeft. Natuurlijk weten we dat we zonder Hem niets kunnen doen, maar Hij legt wel verlangens in ons hart om te planten en te begieten en vaak mogen we ook getuigen zijn van de oogst. Hij wil met ons samenwerken.

Als Stichting zijn we medearbeiders van God. Dat geeft zoveel vreugde! Ook u kunt medearbeider worden door voor het werk te bidden. Er komt regelmatig een gebedsbrief uit met actuele gebeds- en dankpunten, waardoor u heel gericht kunt bidden. Als u belangstelling hiervoor hebt, kunt u een mailtje sturen naar stichting@debergrede.eu, dan wordt u op de mailinglist geplaatst.

Daarnaast is het altijd mogelijk om het werk praktisch te ondersteunen door te komen helpen als vrijwilliger. Dit kan het hele jaar door. Er is altijd behoefte aan helpende handen om de diverse reparaties en verbouwingen uit te voeren. Ook mensen met groene vingers zijn van harte welkom. Zij kunnen hun hart ophalen aan het onderhoud van de tuinen rondom het hoofdgebouw en de bungalows. Het geeft heel veel voldoening om dit te doen. Als u zegt: “Ja, dat lijkt mij wel wat, om een keertje als vrijwilliger mee te werken”, dan nodigen wij u uit, om contact op te nemen met Cor of Evangeline, zij kunnen u hier meer over vertellen. Telefoon: 0049 3623 200873 of via e-mail: info@cgfe.de.

Verder bestaat er ook de mogelijkheid om dit werk financieel te ondersteunen. Dit kan via Rabobank Emmen, rekeningnummer NL81 RABO 0112 8282 21 ten name van Stichting De Bergrede. Het mooie is dat de Stichting een ANBI-erkenning heeft, waardoor giften, die op de rekening gestort worden, aftrekbaar van de belasting zijn.

Hartelijk dank voor uw belangstelling!

Bestuur Stichting De Bergrede