Visie

(In 2009 geschreven door Cor en Evangeline Jansen, de oprichters van stichting de Bergrede – het bijzonder is , dat dit nog altijd de visie is en de activiteiten hiermee overeenkomen – een door God geleid plan)

Inleiding

Kort willen we samenvatten wat we ons werk ten grondslag ligt. Onze doelstelling is geestelijk, namelijk geloofsgroei. Dit is niet te vertalen in geld. En daarom vinden we het fijn dat zoveel mensen ons hierbij komen helpen. De oorsprong van het hele project ligt vele jaren terug. Vanaf de start van ons huwelijk(1990), had God al een verlangen in ons hart gelegd voor de zending. Een invulling konden we echter toen nog niet vinden. Dus hebben wij de taken die op ons pad kwamen opgepakt. Tot in 2005 duidelijkheid ontstond over Gods plan met ons leven. Nu terugkijkend op die jaren, zien we hoe goed God ons voorbereidde op onze nieuwe toekomst. Als klei in de hand van de pottenbakker. Onze doelstelling hebben we hieronder verwoord in een aantal verschillende thema’s.

Vakantietijd

In theorie zou er tijdens de vakantie of een weekendje weg meer tijd moeten zijn voor God. Maar de praktijk leert ons dat juist het tegenovergestelde waar is. Door een ander dagritme schiet onze “stille tijd” er nogal eens bij in. Niet alleen het dagritme, maar ook het ontbreken aan een stukje rust. Jezus trok zich geregeld terug na een drukke dag.

Hoe uitgerust komen wij terug van de vakantie, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk? Hebben we reserves opgedaan, om het leven van alle dag weer aan te kunnen? Dat is toch één van de redenen waarom we op vakantie gaan. Even weg van alles en iedereen, om vervolgens gemotiveerd de dagelijkse werkzaamheden weer op te pakken.


Ef.3:14-21 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Tijd creëren voor God

Kostbare tijd
Wij brengen veel tijd door met televisie kijken, surfen op internet, werk, school en sport. Vaak blijft er niet veel tijd meer over voor elkaar en voor God.
Tijd investeren in de eeuwigheid is heel kostbaar. Eén uur per week bijbelstudie of vereniging is iets anders dan een aantal dagen intensief bezig te zijn met het geloof in combinatie met andere mensen. Er is een leegte in de harten van mensen, er is een grote eenzaamheid, er zijn veel gebroken gezinnen, er is veel ongeloof.

Wij willen mensen kostbare tijd bieden

Relaties

Relaties
Als christen maak je deel uit van het lichaam van Christus.
Je staat niet alleen. Het is mooi om dit te ervaren. Nieuwe mensen te leren kennen, samen te kunnen spreken over je geloof, te delen, te getuigen, te leren, te onderzoeken, te bidden, te groeien. Dit is natuurlijk ook belangrijk binnen de bestaande relaties: het gezin, familie, vrienden, gemeenteleden, collega’s, klasgenoten. Elkaar te vinden in het geloof, relaties te versterken.

De horizontale lijnen versterken met de verticale lijn,
de lijn met God.

Missionaire opdracht

Mat. 5:14,15 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Wij staan midden in de wereld en maken deel uit van de samenleving. Nu is de vraag, hoe staan we daar? God heeft ons daarin een opdracht gegeven. Wij zijn het licht van de wereld. God heeft dit licht zelf in ons ontstoken, door Zijn Heilige Geest. Door onze manier van leven, kunnen wij getuigen van God.
Zo willen wij ook in de maatschappij staan. Open, gastvrij, behulpzaam en dienend vanuit Gods liefde, zodat ze de Vader in de hemel eer bewijzen.

Daarnaast willen we ook daadwerkelijk het evangelie verkondigen onder de lokale bevolking. Dit d.m.v. tentoonstellingen. Bijvoorbeeld Bijbelse thema’s verwerkt in een zintuigenpark (de boodschap beleven met al je zintuigen), christelijke kunst en gebedsreizen.

“Lichtturm” zijn in de omgeving

Uitzending (missie)

Joh.7:38,39 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift. Hiermee doelde hij(Jezus) op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen.

Dit is wat we nastreven: Dat het levend water gaat stromen uit de harten van de mensen, van ons, van onze gasten en van de lokale bevolking. Dat iedereen vol van de Heilige Geest, gemotiveerd naar huis zal gaan en een getuige mag zijn in zijn/haar omgeving.

De naam Engelsbach is hiervan een mooi voorbeeld. In de naam “Engelsbach” zitten de woorden “engel” en “beek”. Een engel is een boodschapper van God en bij een beek denk je aan stromend water. Zo hopen wij dat de naam Engelsbach zijn naam eer aan zal doen en de boodschap van God mag landen in de harten van mensen en dat het levend water zal gaan stromen.

Plattegrond Thüringen met middenin Thüringen

Tot slot

Het gaat dus niet om de invulling van een locatie met een economisch en architectonisch vormgegeven concept, maar om een stuk grond te gebruiken voor een opbrengst te meten in wasdom van het geloof. Dat je op grond loopt waar Luther liep. En Bonifatius in het jaar 723 de Germanen tot geloof bracht. Zo ga je tijdens het verblijf op zoek naar de bron van je geloof.

Luther kwam tot de conclusie dat we alleen uit genade kunnen leven. Deze boodschap is vandaag nog steeds de kern van ons geloof. Ook wij moeten vandaag de dag net als Luther keuzes maken.

Wat is onze bedoeling

Wij willen graag onze locatie en onze gaven inzetten om organisatie en/of mensen die seminars, conferenties, vakanties, e.d. organiseren te ondersteunen. Dit door de omgeving erin te betrekken. In de voetsporen van Luther of Bonifatius, terug naar de wortels van ons geloof, zijn hiervan enkele voorbeelden. Maar natuurlijk ook de nog ongerepte natuur van het Thüringerwald kunnen we daarbij gebruiken.
Tijdens de vakanties bieden we een recreatieprogramma aan die erop gericht is te werken aan de relatie met God en de relatie met mensen. We willen gezinnen stimuleren om samen dingen te ondernemen, zodat ze juist tijdens de vakantie werken aan hun onderlinge verhouding.

Cor en Evangeline Jansen
Am Heidelberg 23
99887 Georgenthal/OT Engelsbach
0049 3623/200873
info(at)cgfe.de
www.cgfe.de

HIS Generation

Ook bij HIS Generation staat de Relatie met God… en relatie met mensen centraal. De weekenden die georganiseerd worden passen goed bij het bovenstaande:
Tijd – Even afstand nemen van je dagelijks leven en tijd met God doorbrengen, kostbare tijd
Relaties – Nieuwe mensen leren kennen, samen spreken over je geloof, delen, getuigen, zoeken, …
Missionaire opdracht – Gods licht laten schijnen in de wereld om ons heen
Uitzeding (missie) – Het levend water laten stromen
De jeugd in beweging!